• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчання осіб з особливими освітніми потребами

Алгоритм дій батьків дитини з особливими освітніми потребами

1.Пройти обстеження дитини в психолого-медико-педагогічній консультації, отримати висновок ПМПК (ІРЦ) (містить колегіальний висновок консультантів ПМПК (ІРЦ) про особливості розвитку дитини;у висновку має бути зазначено, що за результатами обстеження ПМПК (ІРЦ) дитині рекомендовано навчання в інклюзивному (спеціальному) класі загальноосвітнього навчального закладу; вказано рекомендації щодо програми, форм і методів навчання на 1 рік; кількість годин, необхідних для корекційно-розвиткової роботи; необхідні додаткові спеціальні послуги відповідно до нозології дитини; перелік спеціалістів, які мають реалізовувати корекційну складову та соціальну реабілітацію, у тому числі - чи є потреба у асистентові учителя).
2. За рік або хоча б за півроку до того, як дитина прийде до закладу, звернутися до Р(М)В(У)О для того, щоб обрати заклад (де є умови, кваліфіковані фахівці тощо). Остаточне рішення про вибір закладу для навчання дитини обирають батьки, ураховуючи територіальне розташування закладу, та користь для дитини.
3.Звернутися до обраного загальноосвітнього навчального закладу, написати заяву з проханням організувати інклюзивне (або спеціальне) здобуття шкільної освіти для дитини. У заяві також потрібно вказати, чи потрібен дитині асистент учителя. До заяви додаються такі документи:
- висновок психолого-медико-педагогічної консультації;
- медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати загальноосвітній навчальний заклад;
- довідка дільничого лікаря про епідемічне оточення;
- свідоцтво про народження;
- копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією);
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.
4. Взяти участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини.
5. Забезпечити отримання дитиноюдодаткових спеціальних послуг відповідно до нозології, відвідування необхідних спеціалістів навчально-реабілітаційних центрів, ПМПК (ІРЦ) тощо (якщо висновком ПМПК (ІРЦ) такі рекомендовані).

Алгоритмзаходів співробітників ЗЗСО щодо організації здобуття середньої освіти дитиною з особливими освітніми потребами

1. На підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами та висновку психолого-медико-педагогічної консультації та запогодженням із засновником (власником) закладу та відповідним органом управління освітоюкерівник ЗЗОС приймає рішення про утворення інклюзивного класу (класів) у загальноосвітньому навчальному закладі. При цьому необхідно ураховувати наявність необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів та приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
2. У разі потреби, відповідно до індивідуальних особливостей дитини, стану її здоров’я, директор звертається із письмовим поданням до Р(М)В(У)О про введення посади асистента вчителя(з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються діти з особливими освітніми потребами)та годин для проведення корекційно-розвиткових занять спеціалістами (практичним психологом, логопедом, дефектологом, інструктором з фізичної культури тощо).
3. Забезпечення закладу необхідними педагогічними працівниками, підвищенню їх компетентності з питань особливостей навчання, виховання та розвитку дитини з ООП.
4.Створення у закладі відповідних умов з урахуванням особливостей розвитку дітей: доступність будівель і приміщень,створення необхідних кабінетів для роботи фахівців (практичного психолога,педагога-дефектолога, логопеда тощо), кімнати розвантаження, кабінету для корекційно-розвиткових занять тощо, обладнання їх необхідними засобами корекції та розвитку, методичною літературою, навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками, індивідуальними засобами навчання,використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють).
5. Інформування батьків дітей, що відвідують навчальний заклад, щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб'єктівнавчально-виховного процесу, роз'ясненняпитань щодо врахування особливостей дитини з ООП, залучених в інклюзивні класи, обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі тощо.
6. Укладення угоди з іншими навчальними закладами (спеціальним інтернатом для дітей з відповідною нозологією, навчально-реабілітаційним центром, ПМПК (ІРЦ), установами соціального захисту, ресурсних центрів, центрів практичної психології та соціальної роботи, створених при управліннях освіти і науки тощо) про співпрацю щодо супроводу дитини з особливими освітніми потребами, залучення фахівців цих установ до консультувань тощо.
7. Створення команди індивідуального супроводу дитини (заступник директора, вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, вчитель-дефектолог,за необхідності:логопед, медична сестра, інструктор з фізичної культури тощо із обов'язковимзалученням батьків дитини), розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником ЗЗСО і затверджується відповідним наказом. Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини:
- збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення додаткових фахівців;
- всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій ПМПК(ІРЦ);
- з'ясуванняпотенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних якостей;
- для кожного учня з особливими освітніми потребами - складання індивідуального навчального плану (на основі робочого навчального плану конкретного ЗНЗ), де вказується кількість годин корекційно-розвиткових занять з урахуванням рекомендацій ПМПК (ІРЦ);
- розробка та реалізація індивідуальної (адаптованої) навчальної програми з урахуванням навчальних програм закладу, яка затверджується керівником навчального закладу та переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування;
- моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування та вирішення складних, конфліктних ситуацій;
- ведення документації (щоденник спостережень, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень успішності, збір портфоліо, а саме: учнівські роботи, контрольні листки, результати тестів, продукти діяльності тощо);
8. Здійснення просвітницько-виховної роботи в громаді за місцем розташування закладу з метою формування нової суспільної філософії щодо осіб з інвалідністю, розповсюдження напрацьованого педагогічного досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, інноваційних технологій з питань підготовки таких дітей до самостійного життя.
9. Директор закладу несе відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного навчання.

Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-9.htm

/Files/images/novini5/tiger-1510049642.jpg

Інклюзивна освіта
в Дружбівському ліцеї


Інклюзія в нашій школі означає розкриття кожного учня.

Інклюзія враховує потреби дітей,створюються спеціальні умови, підтримка необхідні учням і вчителям для досягнення успіху.

Контингент дітей з особливими потребами мікрорайону школи:

· У нашій школі станом на 01.09.2021 р. навчається 2 учні з ООП.

·

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі створено інклюзивно-ресурсну кімнату та інклюзивний клас.

/Files/images/sayt_2019/IMG-58f6ce14a81c307cc4e7197d68009ec1-V.jpg/Files/images/sayt_2019/FB_IMG_1581520390624.jpg

/Files/images/sayt_2019/IMG-7ed863dd10f5d38fb7852c8f0fd113ef-V.jpg

/Files/images/sayt_2019/FB_IMG_1581520381055.jpg

Протягом 3-4 грудня 2019 року та 3-4 грудня 2020 року за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні та ГО Волонтерський Рух «Спільна допомога», відбулися тренінги на тему «Інклюзивна реформа шкільної освіти в Україні: впровадження найкращих світових практик».

Заходи відбулися в рамках підтримки нової шкільної реформи Міністерства освіти та науки Україні, яка була розпочата у вересні 2018 року і націлена на зміну програми навчання в освітніх закладах, з включенням до неї інклюзивної освіти, критичного мислення, диференціації, управління поведінкою та інтегрованих уроків.

Варто відзначити, що із великої кількості заявок на участь було визначено по 40 переможців кожного року . Зокрема, одною з найбільш вмотивованих виявилася заступник директора нашого закладу яка два роки поспіль брала участь у тренінгах

В ході 12 та 15 годинних тренінгів, які проводили провідні фахівці з розвитку інклюзивної освіти , наші педагоги , змогли отримати нові практичні навички щодо впровадження успішних інклюзивних практик, апробованих в Україні та США, в свою навчальну діяльність.

/Files/images/2019_rk/IMG-aa7914fb0aad076b819b8afe01a0225a-V.jpg

/Files/images/sayt_2019/IMG-9e7253b1aeeac09544c6a1dc6c169c26-V.jpg

1. МОН України: Відділ інклюзивного навчання та інтернатних закладів

https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya

ТАБЛИЦЯ ОБОВ'ЯЗКІВ УЧИТЕЛЯ, АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

Таблиця обов'язків учителя, асистента вчителя, діяльності, яку вони виконують спільно

Обов'язки вчителя

Спільна робота вчителя та асистента вчителя

Обов'язки асистента вчителя

Оцінювання Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП

• Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

• Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Розробка програми • Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи.

• Обговорити бажані результати для учня. Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі. Участь у розробці ІНП, ІПР учня з ООП

• Підготувати індивідуальний навчальний план (ІНП), індивідуальну програму розвитку (ІПР). Оновлювати інформацію про учнів та ІНП, ІПР.

Планування • Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси. • Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП. • Визначити пріоритети

• Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня

• Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю

Спостереження • Розробити чітку систему організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та очікувань щодо навчальних можливостей учня з ООП. • Працювати відповідно до розробленої системи

• Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення учня з ООП. • Обговорити реальний етап навчальних досягнень учня з ООП, його відповідність очікуванням, виконання ІНП, ІПР

• Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП. • Документувати та звітувати вчителю (за потреби)

Навчання • Виконувати плай уроку, проводити навчання згідно з цим планом. • Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати учням з ООП. • Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом. • Моделювати навчальні методи та належну мову. • Надати асистентам ресурси

• Чітко висловити результати та обмінятись досвідом. • Обговорити конкретні стратегії, діяльність та результати, виконання завдань ІНП. • Обговорити розташування робочого місця. • Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП

• Проводити додаткове пояснення учням з ООП , адаптувати завдання, враховуючи можливості учня з ООП, корегувати їх навчальну діяльність. • Спостерігати за їх діяльністю. • Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок. • Сприяти розвитку зв’язного мовлення учнів з ООП (під керуванням учителя) • Вести спостереження, надавати вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учнів з ООП

Оцінка • Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його. • Слідкувати за виконанням ІНП

• Обговорити спостереження. • Обмінятись інформацією. • Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін)

• Спостерігати за поведінкою учнів та надавати інформацію вчителю. • Збирати та записувати дані для подальшої оцінки учня, внесення доповнень до ІНП. • Вносити пропозиції вчителю щодо завдань, розроблених для учня з ООІІ

Звітування • Звітувати перед батьками та шкільною командою

• Обговорити інформацію про учня. • Дотримуватися конфіденційності

Звітувати перед вчителем щодо сильних сторін учня з ООП, його досягнень та потреб. • Звітувати перед вчителем стосовно поведінки учня та наслідків

Мати інформацію про поточний стан справ

• Обговорювати інформацію про поточний стан справ

Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ

Примітка: діти з ООП – особливі освітні потреби; ІНП – індивідуальний навчальний план; ІПР – індивідуальна програма розвитку.

Кiлькiсть переглядiв: 472

Коментарi